เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอนเนอรอน คอนซัลแท้นท์ จำกัด  

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2558 โดยเกิดจากการรวมกลุ่มของวิศวกรที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจวัด ออกแบบ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และปี 2559 บริษัท เอนเนอรอน คอนซัลแท้นท์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ส่องสว่างภายใต้เครื่องหมายการค้า “PHILIPS”